Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi mua hàng tại website cammixshop.com, Cammix sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích thông báo và cập nhật tình trạng đóng gói, vận chuyển của đơn hàng để thông báo với khách hàng. 

Việc thu thập dữ liệu thông tin cá nhân tại website cammixshop.com thường bao gồm: 

- Họ và tên:

- Số điện thoại di động:

- Địa chỉ giao hàng:

- Địa chỉ email:

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Vận chuyển đơn hàng khách hàng đã đặt mua tại cammixshop.com

- Thông báo về tình trạng đơn hàng và hỗ trợ khách hàng 

- Liên lạc với khách hàng để giải quyết những trường hợp đặc biệt

Cammix cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến các giao dịch tại cammixshop.com

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật cho tới khi quý khách có yêu cầu hủy bỏ. Ngoài ra, quý khách có tài khoản tại website cammixshop.com có thể tự đăng nhập và xóa thông tin cá nhân bằng cách xóa tài khoản khi cần.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

HKD Cammix

Địa chỉ: 207/30 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: +(84)84 847 1345

Email: cskh@cammixshop.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể cập nhật, thay đổi thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản để chỉnh sửa hoặc yêu cầu Cammix hỗ trợ.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được Cammix bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của cammixshop.com. Cammix cam kết:

- Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng cho một bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý từ phía khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác

- Mọi thông tin về giao dịch của khách hàng tại website cammixshop.com sẽ được bảo mật tuyệt đối

- Thông tin khách hàng cung cấp cho 3XU sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty